Sijoituskohteena

Otanmäki Mine

Seuraava osakeanti kesällä 2024

– Yhtiö aloittaa tuottamaan ilmeniittiä, joka on titaanidioksidin lähde. Arvioitu tuotannon aloitus vuonna 2025-2026. Titaanidioksidi on kirkkaan valkoinen pigmentti, jota käytetään muun muassa maalien pohjavärinä, päällysteissä sekä ruoan ja kosmetiikan värjäyksessä. Maailmanlaajuisen markkinan odotetaan kasvavan noin 7,7 % vuosivauhdilla 2020-2026.
– Kaksivaiheinen hanke, jossa 10 % korkokannalla rikastushiekan hyödyntämisen nettonykyarvo on 34,5 m€ ja kaivoshankkeen nettonykyarvo on 393 m€. Näiden sisäiset korkokannat (IRR) ovat 74 ja 45,0 %.
– Rahoitusta haetaan kesän 2024 osakeannissa 1-2 M€
– Kesän 2024 osakeannissa kerättävät varat käytetään pääasiassa ilmeniittihankkeen lopulliseen tekniseen suunnitteluun, kannattavuusselvitykseen ja ympäristölupaprosessiin.