Otanmäki Mine Oy on aloittanut tammikuussa 2023 rikastushiekassa olevan ilmeniitin talteenottoon liittyvän YVA- ja ympäristölupaprosessin. Konsultiksi YVA- ja ympäristölupaprosessiin on valittu Envineer Oy. Koko lupaprosessin arvioidaan kestävän n. 3 vuotta.