Ajankohtaista ja kuvagalleria

Osakeanti alkanut 6.10. ja päättyy 11.12.2023

Otanmäki Minen osakeanti on käynnistynyt pe. 6.10. ja jatkuu ma. 11.12.2023 saakka.Osakeannin tarkemmat tiedot on saatavissa osakeantiesitteestä, jonka lähetämme pyynnöstä. Tiedustelut osakeantiin liittyen voi osoittaa toimitusjohtaja Jouko Jylängille, puh. 044 559 3501 tai jjylanki@otanmaki.fi

Ilmeniittihankkeen YVA-ohjelma valmistunut kesäkuussa

Ilmeniittihankkeen YVA-ohjelma on valmistunut kesäkuussa 2023. YVA-ohjelman perusteella laaditaan YVA-selostus, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 alussa. YVA-selostus puolestaan tulee olemaan pohjana ympäristölupaprosessille. YVA-ohjelma on ladattavissa osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/otanmaki-mine-oyn-ilmeniitin-talteenottohanke-kajaani

YVA-ohjelmaan liittyvä yleisötilaisuus pidettiin Otanmäessä 29.06.2023. Yleisötilaisuuden esitelmät ovat ladattavissa myös ylläolevasta linkistä.

  Ilmeniittihankkeen YVA- ja ympäristölupaprosessi aloitettu

  Otanmäki Mine Oy on aloittanut tammikuussa 2023 rikastushiekassa olevan ilmeniitin talteenottoon liittyvän YVA- ja ympäristölupaprosessin. Konsultiksi YVA- ja ympäristölupaprosessiin on valittu Envineer Oy. Koko lupaprosessin arvioidaan kestävän n. 3 vuotta.

  Otanmäki Mine allekirjoittanut aiesopimuksen Traxys North America LLC:n kanssa

  Otanmäki Mine Oy on allekirjoittanut 24.08.2022 aiesopimuksen Traxys North America LLC:n kanssa. Aiesopimuksen mukaan Traxyksellä on yksinoikeus markkinoida ja välittää Otanmäki Minen kaivostoiminnassa tuottamia metallirikasteita. Lopullinen markkinointi-/tuotetoimitussopimus pyritään solmimaan ennen vuoden 2022 loppua. Sopimuksen merkittävin osatekijä tulee olemaan siihen liittyvä mahdollinen rahoituskomponentti, joka voi koostua suorasta pääomasta yhtiölle, erilaisista lainaratkaisuista, tuotteiden ennakkomyyntituloista ja tuotannon aloitusvaiheen käyttöpääomasta. Linkki aiesopimusta koskevaan tiedotteeseen alla.

  Lehdistötiedote_Otanmäki_Mine_Oy_29_08_2022

  Osakeanti 6.6.-30.9.2022

  Otanmäki Minen osakeanti on käynnistynyt ma 6.6. ja jatkuu pe 30.9.2022 saakka.
  Osakeannin tarkemmat tiedot on saatavissa osakeantiesitteestä, jonka lähetämme pyynnöstä. Tiedustelut osakeantiin liittyen voi osoittaa toimitusjohtaja Jouko Jylängille, puh. 044 559 3501 tai
  jjylanki@otanmaki.fi

  Passiiviseisminen mittaus Otanmäessä

  Otanmäki Mine on tehnyt yhteistyössä Oulu Yliopiston kanssa passiiviseismisen mittauksen Otanmäessä. Mittauksessa käytettiin yhteensä 500:aa geofonia asennettuna kahteen luode-kaakko suuntaiseen suoraan linjaan yli Otanmäen gabrointruusion. Tämän lisäksi Otanmäen ympärille asennettiin ympyrälinjaan 44 geofonia. Passiiviseismisen mittauksen tavoitteena on Otanmäen gabron ja malmin dimensioiden ja syvyysulottuvuuden kartoitus. Mittauksen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta Oulun Yliopiston puolelta vastasi geofyysikko FT Kari Moisio ja geofyysikko Nikita Afonin. Mittaus alkoi 28.10 ja päättyi 26.11. Passiivisesismisen mittauksen tulosten tulkinta ja mallinnus valmistunee vuoden 2022 alkupuolella.

  Kuvagalleria -2020